Ratnagiri Police

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती

अनु.क्र. शीर्षक पहा घोषणा दिनांक
1रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 वैद्यकीय तपासणी यादी View PDF13/08/2018
2पोलीस शिपाई या पदावर नियुक्तीबाबत आदेश क्रमांक – 3View PDF10/08/2018
3पोलीस भरती 2018 वैद्यकिय तपासणी करावयाच्या उमेदवारांची यादी-3View PDF23/07/2018
4पोलीस शिपाई या पदावर नियुक्तीबाबत आदेश क्रमांक – 2View PDF21/07/2018
5पोलीस शिपाई या पदावर नियुक्तीबाबत अादेशView PDF18/07/2018
6पोलीस भरती 2018 वैद्यकिय तपासणी करावयाच्या उमेदवारांची यादी-2View PDF12/07/2018
7पोलीस भरती 2018 वैद्यकिय तपासणी करावयाच्या उमेदवारांची यादीView PDF14/06/2018
8रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना सुचना View PDF02/05/2018
9शासन गृह विभाग निर्णय क्र पोलीस-1877/प्र.क्र.211/पोल-5अ,दि.19जुलै 2017 मधिल साक्षांकन नमुनाView PDF18/04/2018
10रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 निवड यादी View PDF17/04/2018
11रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 उमेदवारांसाठी कागदपत्र पडताळणीसाठी सुचना View PDF13/04/2018
12रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्यात आलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी ( पो्लीस बॅन्डस्मन )View PDF12/04/2018
13रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्यात आलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी ( पो्लीस शिपाई)View PDF12/04/2018
14रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 मैदानी व लेखी चाचणी एकुण गुणपत्रक (पोलीस बॅन्डस्मन )View PDF12/04/2018
15रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 मैदानी व लेखी चाचणी एकुण गुणपत्रक (पोलीस शिपाई)View PDF12/04/2018
16उमेदवारांकरीता सुचनाView PDF09/04/2018
17रत्नागिरी पोलीस भरती 2018 लेखी परिक्षेचे गुणView PDF08/04/2018
18रत्नागिरी पोलीस भरती 2018 लेखी परिक्षेची उत्तर पत्रिकाView PDF08/04/2018
19लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांसाठी सुचनाView PDF03/04/2018
20रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी View PDF03/04/2018
21सुचनाView PDF28/03/2018
22दि. 28 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF28/03/2018
23सुचनाView PDF27/03/2018
24दि. 27 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF27/03/2018
25सुचनाView PDF27/03/2018
26दि. 26 मार्च, 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF27/03/2018
27सुचनाView PDF24/03/2018
28 दि. 24 मार्च, 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF24/03/2018
29सुचनाView PDF23/03/2018
30दि. 23 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF23/03/2018
31सुचनाView PDF22/03/2018
32दि. 22 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF22/03/2018
33सुचनाView PDF21/03/2018
34दि. 21 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF21/03/2018
35सुचनाView PDF20/03/2018
36दि. 20 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF20/03/2018
37सुचनाView PDF19/03/2018
38दि. 19 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF19/03/2018
39सुचनाView PDF17/03/2018
40दि. 17 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF17/03/2018
41 सुचनाView PDF16/03/2018
42दि. 16 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF16/03/2018
43InstructionsView PDF15/03/2018
44Physical Test Mark on 15 Mar 2018View PDF15/03/2018
45Physical Test Mark on 12 Mar 2018View PDF14/03/2018
46Physical Test Mark on 14 Mar 2018View PDF14/03/2018
47Physical Test Mark on 13 Mar 2018View PDF14/03/2018
48रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 शुद्धीपत्रकView PDF21/02/2018
49रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 शुद्धीपत्रकView PDF15/02/2018