Ratnagiri Police

घोषणा

अ.क्र. घोषणा वाचा घोषणा दिनांक
1पोलीस भरती 2018वाचा26/01/2018
22018 प्रमोशन यादी पोलीस नाईकवाचा23/05/2018
32018 प्रमोशन यादी पोलीस शिपाईवाचा23/05/2018
42018 प्रमोशन यादी पोलीस हवालदारवाचा23/05/2018
5लिपीक कर्मचारी सर्वसाधारण बदल्या 2018वाचा12/06/2018
6पदोन्नती यादी 2018वाचा22/06/2018