Ratnagiri Police

पोलीस स्थानके

पोलीस स्थानक अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी
Bankot Sambhaji Yadav (API) 02350/220300
Mandangad Vishwas Gole (PI) 02350/225233
Dapoli Daniel Ben (PI) 02358/282033
Khed Anil Gambhir (PI) 02356/263333
Dabhol Dinesh Tayade (API) 02358/248722
Chiplun Pramod Makeshwar (PI) 02355/252333
Alore- Shirgaon Pradeep S Patil (API) 02355/230033
Guhagar Pradeep Misar (PI) 02359/240233
Sawarde Sachin A. Ingole (API) 02355/234064
Ratnagiri City Vinit Chaudhari (PI) 02352/222333
Ratnagiri Rural Anil Vibhute (PI) 02352/230133
Sangameshwar Mahesh Thite (PI) 02354/252033
Jaigad Indrajeet Katkar (PI) 02357/242233
Purnagad Pralhad D. Patil (API) 02352/239233
Lanja Ravindra Salokhe(PI) 02351/230033
Rajapur Vikas S. Gawade (PI) 02353/222033
Devrukh Rajendra S. Yadav (API) 02354/240033
Nate Prakash Dhende (API) 02353/225233