Ratnagiri Police

कार्यक्रम सविस्तर

फोटो उपलब्ध नाही
दि. 17/12/2017 रोजी मा. नवल बजाज विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोकण परीक्षेत्र यांनी घेतलेल्या वार्षिक निरीक्षणाची छायाचित्रे